triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL v dňoch od: 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022 v triedach MŠ pri Oravici.

PoĎakovanie na záver školského roka

Milí rodičia, chceme Vám úprimne poďakovať  za to, že nám dôverujete a zverili ste nám Vaše deti – najmenších škôlkarov. Za vašu pomoc, ochotu, spoluprácu, ústretovosť. Za všetky prejavy priazne, sponzorstvo, nenápadnú pomoc  pre MŠ.

phoca thumb m 001

Rozlúčka s predškolákmi...

Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí.....slová tejto piesne sa niesli rozlúčkovým programom našich predškolákov. Táto krásna rozlúčka začala 28.júna svätou omšou vo františkánskom kostolíku. Slová pátra Petra počas kázne si deti zobrali k srdcu a spolu s Božím požehnaním vykročili do ďalšej etapy ich života.

phoca thumb m 001

SV. ANTÓN PADUÁNSKY, patrón triedy Rybičiek

Dňa 13.06.2022 sa deti z triedy Rybičiek v MŠ s radosťou zapojili do osláv sv. Antona Paduánskeho patróna triedy.  Prostredníctvom krátkeho príbehu sa najprv oboznámili s jeho životom. Spoločne navštívili kostolík sv. Juraja, kde mali možnosť vidieť jeho sochu, zaspievali mu a predniesli svoje prosby za svojich blízkych. Napokon oslavu zavŕšili drobným občerstvením a sladkou zmrzlinou.

phoca thumb m 001

Najšikovnejší predškoláci z našej materskej školy

CVČ v meste Trstená vyhlásilo  súťaž o „Najšikovnejšieho predškoláka“. Zapojili sa aj deti z našej materskej školy Rudolfa Dilonga. Museli vyriešiť jednoduché aj zložité úlohy, ktoré preverili či sú z nich šikovní budúci prváci. Nebolo to ľahké, ale spomedzi veľkej konkurencie sa stala najlepšou predškoláčkou, a 1. miesto získala: Lesanka Chloe Reháková pod vedením pani učiteliek Majky a Barborky,  na 2. mieste: Adamko Tomkuliak od pani učiteľky Frederiky a Olinky. Našim víťazom gratulujeme a prajeme aby takto krásne reprezentovali aj základnú školu.

 phoca thumb m 001