triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Zážitkové učenie v 2.B (Prvouka)

Žiaci 2.B triedy sa v piatok 25.3. v rámci vyučovania Prvouky (po modlitbe v kaplnke) vybrali autobusom pozrieť ovečky na PD Trsteník, Trstená, hospodársky dvor Brezovica. Ing. Kadlubiak a zamestnanci družstva nám ukázali ovečky, barany a malé jahniatka, porozprávali nám, ako sa o ne starajú, čím ich kŕmia v zime, kedy idú na pašu na hoľu, kedy sa kotia jahniatka, ukázali nám kde a ako sa spracováva ovčie mlieko a čo sa z neho vyrába.

phoca thumb m 001

Vlastiveda na MsÚ Trstená s p. primátorkou

V utorok sme sa na hodine Vlastivedy vybrali na Mestský úrad v Trstenej s p. riaditeľkou Ragalovou. Učili sme sa o našom meste Trstená. Boli s nami aj dve ukrajinské deti Mária a Dmytro, ktorých chceme oboznámiť s naším mestom.

phoca thumb m 002

Najlepší videoklip triedy (ceny)

V tomto školskom roku po prvýkrát prebehla na našej škole súťaž O najlepší triedny videoklip. Zapojili sa takmer všetky triedy, dokonca jedna aj z MŠ a ich diela boli ozaj unikátne. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o tom, kto získa prvenstvo a tak rozhodlo detské hlasovanie.

phoca thumb m 001

ŠKD na detskej krížovej ceste

V pôstnom období si viac ako inokedy pripomíname utrpenie Ježiša. Môžme tak urobiť rôznymi spôsobmi - pôstom, sebazaprením, pomocou iným alebo modlitbou krížovej cesty. Aj my sme sa zo Školského klubu detí vybrali na detskú krížovú cestu na Bubeník, ktorú sme obetovali za všetky trpiace detičky z Ukrajiny. Zároveň nás istú časť cesty sprevádzala aj Televízia LUX, ktorá natáčala o celej našej škole dokument do relácie "IBA ŠKOLA". Tú si môžete pozrieť na obrazovkách TV LUX

phoca thumb m 005

PO ANGLICKY V ŠKD, PREČO NIE

Každý týždeň chodí k nám do ŠKD dobrovoľník Angelin, ktorý pochádza z Rumunska. Spoločne s deťmi zo všetkých oddelení majú množstvo aktivít v angličtine. Jednou z tém o ktorej sme hovorili, boli naše krajiny.

phoca thumb m 001