triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Fatimský deň Panny Márie (13. máj)

V tento krásny deň sme sa spolu s našimi siedmakmi na hodine náboženstva zapojili do modlitebnej aktivity, ktorú organizovala pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi. Nenechali nás chladnými slová Panny Márie, ktoré povedala trom Fatimským pastierikom presne 13. 5. 1917 teda pred 105 rokmi:

phoca thumb m 001

Duchovné cvičenia Ústie nad Priehradou

Začiatkom apríla sa v pastoračnom centre na Ústí konali duchovné cvičenia našich pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov. Okrem rozjímania na krížovej ceste a liturgii bola súčasťou programu aj diskusia v skupinkách, prednášky, zdieľanie, rozhovory, rôzne aktivity ale aj posedenie pri kávičke. Duchovne nás sprevádzal vdp. Lukáš Žilák, ktorému ďakujeme a vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

phoca thumb m 001

 

Aktivity OZVIAC

2. až 4. mája 2022 sa naši ôsmaci zúčastnili na Ústi aktivít s animátormi z OZVIAC. Aktivity boli zamerané na utuženie kolektívu. Učili sa pracovať v skupinách, hľadali spoločné riešenia, naučili sa rešpektovať aj odlišné názory, skúšali si dôverovať. Pochopili, že v tíme dokážu viac ako samostatne. Dôležité je zistiť silné stránky každého jednotlivca, správne rozdeliť úlohy, dôverovať si, povzbudzovať sa a hlavne sa navzájom počúvať a výsledok stojí za to.

phoca thumb m 001

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V Ústí nad Priehradou sa 9. mája 2022 konali kňazské rekolekcie - pravidelné stretnutie kňazov oravských dekanátov. Sme radi, že spolu so spevákmi zboru Mária a žiakmi 7.A triedy sme sa aj my mohli pridať k sláveniu spoločnej svätej omše a spríjemniť ju svojím spevom.

Plavecký výcvik 3.A , 4.A a 5.A

V dňoch 2.5.- 6.5. 2022 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Tvrdošíne. Pre mnohé deti to bolo nielen prvé zoznámenie s novými priestormi plavárne , ale aj s takou vodnou plochou. Rešpekt bol preto na mieste.

phoca thumb m 001