Prijímanie detí do materskej školy

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021. Podmienky prijímania do MŠ si prečítajte v dokumente: Podmienky prijímania detí do MŠ.

Žiadosť môžete podať elektronickou formou alebo vytlačením žiadosti o prijatie do MŠ.

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021V prípade podania žiadosti v inom termíne, podľa ustanovení  príslušných právnych predpisov.

Žiadosť môžete odovzdať (v prípade ak ju nepodávate elektronicky):

  • osobne v budove MŠ - Hviezdoslavova 823/7 028 01 Trstená (pri Oravici)
  • poštou alebo kuriérom (na uvedenej adrese – adresát „Materská škola“)
  • e-mailom alebo naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: cms(at)zsdilong.sk

Vytlačiť