OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ do MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga na školský rok 2022/2023 je od 02.05. – 30.05. 2022 .

 

MOŽNOSTI VYPLNENIA ŽIADOSTI

Žiadosť môžete podať elektronickou formou na stránke školy Elektronická žiadosť o prijatie do MŠ je otvorená v čase zápisu od 1. mája do 31.mája alebo písomne (Materská škola – Dokumenty k stiahnutiu – vytlačením a doručením žiadosti o prijatie do MŠ (Žiadosť o prijatie do MŠ). V prípade záujmu o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní a informovaný súhlas o pokračovaní vo vzdelávaní. Vyplňte prosím potrebné dokumenty.

V prípade otázok nás kontaktujte.


Vytlačiť