triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Zdravie je veľký dar

V tomto duchu bola vedená prednáška MUDr. Ľubomíry Červeň Šebovej, detskej lekárky, ktorá 30. 1. 2023 zavítala na našu školu. Žiaci 6., 7. ročníka a ich rodičia mali možnosť dozvedieť sa dôležité informácie z oblasti medicíny. Okrem zdravého životného štýlu bola beseda venovaná aj onkologickým ochoreniam a možnostiam prevencie. Pani doktorke ďakujeme za cenné informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

phoca thumb m 002