triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Olympijský deň s rodinou 2023

Ukážkové projektové vyučovanie predviedli učitelia a žiaci našej školy počas Olympijského dňa s rodinou, ktorý sa konal v stredu 31.5.2023. Hlavnou témou bol náš krásny oravský región a myšlienka, že aj keď sme všetci z rôznych miest a obcí, vytvárame jedno úžasné spoločenstvo.

phoca thumb m 001

Na znak toho dostali všetci tričká v dvoch farbách, ktoré tvoria naše logo a pri slávnostnom nástupe sme ho aj spoločne zobrazili. Žiaci počas dňa pracovali veľmi usilovne a využívali pri tom skúsenosti z histórie, slovenského jazyka, regionálnej, hudobnej, telesnej či výtvarnej výchovy, vďaka čomu vytvorili jedno veľké spoločné dielo. Presvedčiť sa o tom mohli aj naši rodičia, príbuzní a starí rodičia, ktorí sa taktiež mohli zapojiť do súťaženia a svojim deťom pomôcť pri celkovom sčítaní bodov. Na záver boli najlepšie tímy ohodnotené medailami, no najdôležitejšou cenou pre každého bol určite obrovský zážitok z pripravených aktivít a milej atmosféry, ktorú zažili. Vytvorili sme tak nádherný most medzi rodinou a školou a to je v podstate jedným z našich hlavných cieľov.

Každá akcia sa však nemôže zaobísť bez podpory a tou najväčšou je náš Boh, ktorému sme vďační za všetko, no najmä za krásne slnečné počasie počas celého dňa. Hlavným partnerom bola nadácia Slovenskej sporiteľne a v neposlednej rade veľké ĎAKUJEM patrí rodinám Vladka Reháka, Štoberovej, Zajaczkowskej, Jagelčákovej, Letašiovej, Šustekovej, Raškovej, Jarošovej (za požičanie stánkov) a pani Pavkovej, ktorých pomoc si všetci veľmi vážime. Zabudnúť však nemôžeme ani na Big Šiky - Street Food Trstená - Maťa Šikyňu, ktorý sa staral o naše žalúdky, či jumperku Iveta Jarošová Reháková, vďaka ktorej sme vyskákali všetky kalórie a samozrejme CVČ Trstená a ZŠ Hladovka, na ktorých sa vždy môžeme spoľahnúť.

No proste vďaka super kolektívu učiteľov a už vyššie spomínaných dobrodincov, sme prežili neopakovateľný deň a veríme, že na podobných akciách sa ešte v budúcnosti budeme stretávať!

FOTO