triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Energetická gramotnosť na školách II

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava

S radosťou oznamujeme, že naša škola urobila ďalší krok k modernizácii a udržateľnosti! Nedávno sme zakúpili elektro bicykel a dve elektrokolobežky, ktoré budú slúžiť našim žiakom aj učiteľom pri praktických aktivitách v rámci projektu "Šetrenie energiou a elektromobilita". Tento projekt bol podporený Nadačným fondom Slovenská elektrizačná prenosová sústava v rámci grantového programu Energetická gramotnosť na školách II. sumou 5000€.

phoca thumb m 001

.V týchto dňoch do našej školy zavítal filmársky štáb, aby natočil dve inovatívne vyučovacie hodiny. Žiaci sa zaoberali úsporou elektrickej energie v domácnostiach a firmách, identifikovali najväčších spotrebiteľov pomocou meračov a navrhli efektívne riešenia.

Druhá skupina žiakov sa zaoberala elektromobilitou vrátane elektromobilov, elektro bicyklov a elektrických kolobežiek, pričom použna hodine prakticky využivali elektrokolobežky a elektrobicykel. Diskutovali o výhodách a nevýhodách týchto dopravných prostriedkov s reálnym využitím.

Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom praktické skúsenosti, prehĺbiť ich pochopenie o udržateľnosti a význame efektívneho využívania energie, a umožniť im prezentovať svoje nápady na zlepšenie energetického využitia. Chceme zvýšiť energetickú gramotnosť našich žiakov, posilniť ich poznatky o význame elektrickej energie vo svete a podporiť ich schopnosť efektívneho využívania energie v domácnostiach a firmách.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto projekte podporujú a tešíme sa na ďalšie kroky k energeticky efektívnej budúcnosti!

 seps  nadacia pontis