triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

VSTUP DIEŤAŤA DO ŠKOLY JE VSTUPOM DO SPOLOČNOSTI

Mohli by sme začať aj láskou k múdrosti a vzdelávaniu.  To je naším najhlbším prianím, vybudovať ju u deti, ktoré nám zverujete. Adaptácia detí na základnú školu je v mnohých prípadoch náročné obdobie. Dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým rodič, ktorý to musí ustáť a nerozladiť sa. Mal by byť pevným prístavom pre dieťa, ktoré vstupuje do nepoznaného a môže cítiť úzkosť a strach.

POMÔCKY PRE ŽIAKOV

Pomôcky pre prvákov

  • Prezuvky (podpísané);
  • perečník: dve zastrúhané ceruzy HB/č.2, guma, pastelky, v októbri pero Zošity, výkresy, farebné papiere, lepidlo ... kúpi tr. učiteľ spoločne;