triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Anglické divadlo 2022

Veľmi sa tešíme, že sa naši žiaci mohli 4. októbra opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Vďaka divadelnému centru z Martina si mladší žiaci mohli pozrieť predstavenie „Lazy goat“, ktoré bolo doplnené aj slovenskými replikami pre lepšie porozumenie.

phoca thumb m 001

Patrón 2. A triedy - sv. FRANTIŠEK z ASSISI

Dňa 4. októbra 2022 mali  naši druháci deň so svojím patrónom. Spoločne si  prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, chválospev na Božie stvorenie. Pozreli si od TV LUX deťom čnosť jednoduchosti- sv. František z Assisi . Vylúštili osemsmerovku, v ktorej boli slová súvisiace s ich patrónom a odkaz bol: UROB MA NÁSTROJOM TVOJHO POKOJA.

phoca thumb m 001

Rozlúčka s letom 2022

V piatok 16.9.2022 sme absolvovali Deň ochrany človeka a prírody, pri ktorej sme sa zároveň rozlúčili s letom. Na úvod sme si spoločne precvičili evakuáciu školy pri poplachu a potom nasledovali aktivity a prednášky s pánom dekanom Jurajom Spuchľákom a pánom kaplánom Vladimírom Bačom, zamerané na témy, ktoré úzko súviseli so zdravím človeka a prvou pomocou.

phoca thumb m 001

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022 - 2023

Vážení rodičia, drahí naši žiaci, milé deti!

Dnes sme začali nový školský rok 2022/2023 a naša škola má 30 rokov, preto sa bude tento školský rok niesť aj v znamení zmien loga či osláv.

Drahé naše deti v MŠ i naši najmladší prváci. Prajem vám, aby ste čas v škole a učenie zvládali s ľahkosťou a zostalo vám veľa času na hru. Aby učenie bolo pre vás hrou.

Milí naši žiaci, keby som vám dala otázku: „Prečo chodíte do školy?“ Odpovedali by ste, asi pre vzdelanie, nie? Aby ste vedeli  čítať, písať, počítať, úplne zjednodušene povedané. Ale také jednoduché to nebude. Hlavne u starších na 2.stupni. Známy psychológ Marek Madro rozoberal tému MLADÍ A ŽIVOT a  ich potrebu žiť svoj život na sociálnych sieťach.

ČO POTREBUJE PRVÁČIK?

Školskú tašku: