triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Hodiny TECHNIKY trochu inak

So žiakmi siedmeho ročníka sme navštívili seniorov v Dome Charitas v Trstenej. Dievčatá nachystali jabĺčka na sušenie, nakrájali pečivo na krutóny do polievok a chlapci tiež nezaháľali. Podarilo sa im pripraviť koláč, na ktorom si seniori pochutnali v popoludňajších hodinách. Hrou na harmoniku všetkých potešil aj Jakub.

phoca thumb l 2

Deň ochrany a človeka v prírode

Dňa 13.9.2023 sa uskutočnil na našej škole Deň ochrany a človeka v prírode. My sme si ho nazvali aj Rozlúčka s letom. Žiaci strávili veľmi pekný deň plný nových zážitkov. Prvý stupeň absolvoval cestu na Bubeník. Žiaci prešli krížovú cestu, pomodlili sa pri kaplnke a pozreli si krásy nášho mesta z vyhliadkovej veže. V našej školskej výukovej záhrade sa zahrali rôzne hry a naplnili brušká opekanou slaninou, či špekačkou.

phoca thumb m 001

Národný projekt POP III

V Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga bude v období od 01.09. 2023 do 31. 08.2024 v rámci Národného projektu POP 3 z „Programu Slovensko“, zo zdrojov Európskej únie, pracovať podporný tím.

Cieľom Národného projektu je udržať na školách pozície školských podporných tímov: pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materskej škole a zároveň školského digitálneho koordinátora.

Začiatok školského roka 2023 – 2024

Teším sa, že ste nezabudli čarovné slovíčka a ráno zaznievali pozdravy „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, „Pochválený buď Ježiš Kristus“. Je jedno, ktorý pozdrav si vyberiete, len nezabúdajte na pozdrav každý deň.

Škola je pripravená začať nový školský rok! Máme vymaľované a vynovené nové 2 prvácke triedy, vymaľovanú školskú kuchyňu, vynovuje sa školská kaplnka, obnovuje sa kamerový systém a naša škola dostáva nové šaty. Buďte hrdí na svoju školu a verím, že novú fasádu nebudete ničiť. Vážte si prácu druhých, krásne nové prostredie a ja naozaj úprimne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov a deti zabezpečiť čo najlepšie podmienky na vyučovanie.

phoca thumb m 001

VSTUP DIEŤAŤA DO ŠKOLY JE VSTUPOM DO SPOLOČNOSTI

Mohli by sme začať aj láskou k múdrosti a vzdelávaniu.  To je naším najhlbším prianím, vybudovať ju u deti, ktoré nám zverujete. Adaptácia detí na základnú školu je v mnohých prípadoch náročné obdobie. Dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým rodič, ktorý to musí ustáť a nerozladiť sa. Mal by byť pevným prístavom pre dieťa, ktoré vstupuje do nepoznaného a môže cítiť úzkosť a strach.