triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády 2023

Matematická súťaž pre šikovné hlavičky priniesla tento rok veľa dobrého ovocia. Naši žiaci nás svojimi výsledkami veľmi potešili – obzvlášť medzi mladšími žiakmi. Ukázali, že sa vedia nie len učiť, ale aj použiť to čo sa naučili v netradičných úlohách. Všetci úspešní riešitelia školského kola postupujú na okresné kolo, kde im bude držať palce!

Úspešní riešitelia:

2023 pytagoriada

Vodstvo Slovenska v číslach

Tak znela téma projektového vyučovania v 8.B triede. V geografickom bloku sa žiaci oboznámili s vodstvom Slovenska, v matematicko - informatickom bloku sa ďalej zaoberali touto témou, ale z pohľadu čísel. Žiaci pracovali s mapou, textom, vyhľadávali informácie na internete, zapisovali do tabuliek, v exceli vytvárali grafy. V poslednej časti sme navštívili Vodné dielo Orava, kde sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie, vzniku a využívania priehrady.

phoca thumb m 001

Microbit 3D Cup 2023-2024 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis cez grantový program ST Priama podpora 2023 pre Základnú školu s Materskou školou R. Dilonga v Trstenej schválil sumu 7000 eur na zorganizovanie druhého ročníka celoslovenskej súťaže Microbit 3D Cup pod záštitou programu ENTER, ktorý pomáha budovať digitálne zručností detí. 

Vianočné trhy 2023

Už tradične sa na našej škole konajú Vianočné trhy, ktoré pre spolužiakov, rodičov či učiteľov organizujú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Nie je tomu inak ani tento školský rok. Pozrite sa, čo všetko naši šikovní žiaci vyrobili, upiekli. Ďakujeme aj rodičom za ich pomoc a ústretovosť.

phoca thumb m 002

Projektový deň Remeslo má zlaté dno

V piatok 8.12.2023 prebehol v 2.A projektový deň „Remeslo má zlaté dno“. V rámci projektového vyučovania žiaci spoznávali jednotlivé remeslá a povolania ľudí. Zisťovali, čo je ich náplňou a učili sa chápať vzťah ľudskej práce a peňazí.

phoca thumb m 001