DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

Telekom ENTER MICRO:BIT

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis prerozdelil prostriedky na nákup micro:bitov. Záujem o grant prejavilo až 388 škôl z celého Slovenska, podporili 243 škôl. Grantový program je súčasťou väčšieho projektu ENTER, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách. My sme mali to šťastie, že náš projekt bol úspešný.

Vyučovanie žiakov od 25.1.2021  

Vážení rodičia,  

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania – lockdown do 7. februára.  

Plánovaný prechod detí MŠ a žiakov I. stupňa na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.  

Spôsob vzdelávania v materskej škole zostáva rovnaký ako doteraz. Rodičia kontaktujú triedne učiteľky.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 11. ročníka Technickej olympiády. Olympiáda prebiehala netradične – online. To znamená, že žiaci mohli riešiť len teoretickú časť, čo je aj trochu škoda, lebo mnohí žiaci môžu „zažiariť” práve v praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Jakub Žaťko (7.A) v kategórii B a Maroš Bielopotocký (8.A ) v kategórii A. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za ich snahu, ktorá bola odmenená organizátorom Technickej olympiády praktickými darčekmi.

Vážení stravníci v našej školskej jedálni

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2020 s účinnosťou od 1.1.2021 podľa čl. 4 sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.  

Ďakujeme, veríme, že čoskoro budeme môcť variť pre našich žiakov a našich stravníkov.