Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V Ústí nad Priehradou sa 9. mája 2022 konali kňazské rekolekcie - pravidelné stretnutie kňazov oravských dekanátov. Sme radi, že spolu so spevákmi zboru Mária a žiakmi 7.A triedy sme sa aj my mohli pridať k sláveniu spoločnej svätej omše a spríjemniť ju svojím spevom. Otec biskup Ján nám všetkým poďakoval a odovzdal svoje požehnanie. Potešilo nás aj stretnutie s kňazmi, ktorí ako kapláni pôsobili v našej farnosti a pripravovali nás na prijatie sviatostí.

Plavecký výcvik 3.A , 4.A a 5.A

V dňoch 2.5.- 6.5. 2022 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Tvrdošíne. Pre mnohé deti to bolo nielen prvé zoznámenie s novými priestormi plavárne , ale aj s takou vodnou plochou. Rešpekt bol preto na mieste.

phoca thumb m 001

AMFO 2022

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Na okresnom kole našu školu reprezentovali: Timka Letašiová - 1.miesto, Adelka Bačová - 2.miesto a čestné uznanie získali Lenka Šurinová, Damián Borsík, Šimon Sochuliak. Všetci postupujú do krajského kola.

phoca thumb m 001

Deň narcisov 2022

Tento rok sa už 26-krát konala verejno-prospešná zbierka na pomoc ľuďom s rakovinou. Vo štvrtok 28. apríla 2022 v uliciach nášho mesta Trstená dobrovoľníci z 9.A pomáhali s rozdávaním symbolických narcisov. Vďaka nim a všetkým vám, ktorí ste prispeli, sme mohli na účet Ligy proti rakovine poslať peknú čiastku peňazí. Ďakujeme.

2022den narcisov