KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Patrón 4.A triedy- sv. František z Assisi

4. októbra má sviatok sv. František z Assisi- patrón ochrancov životného prostredia, ekológov. Preto žiaci 4. A triedy oslavovali sviatok svojho patróna v jesennej prírode. Spoločne po cyklotrase šli na bicykloch ku kaplnke v Liesku, kde sa spoločne pomodlili, potom si pripomenuli modlitbu sv. Františka o pokoj.

phoca thumb m 001

ŠKOLA V PRÍRODE 4. A , 5. B - ZÁVAŽNÁ PORUBA

V dňoch 21. septembra- 25. septembra 2020 sa žiaci 4. A a 5. B triedy zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v chate Opalisko Závažná Poruba, počasie im veľmi prialo.

Program:

phoca thumb m 001

Projekt Hraj a neprestávaj!

Nezabúdame na to, že  hravosť je prirodzená ľudská vlastnosť.

Máš za sebou ťažký deň? Si vyčerpaný a potrebuješ sa na chvíľu odreagovať? Túžiš prísť na iné myšlienky? Chceš ukázať svojim kamarátom, že v stolových hrách si expert? Práve teraz sa ti naskytla tá správna možnosť. Ver, že keď začneš hrať, naozaj nebudeš chcieť prestať!

Olympiáda netradičných športov- Projekt KIA z Nadácie Pontis

V rámci Zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov, získala ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis podporu 4.704,70 €ur  na projekt „Olympiáda netradičných športov“