DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Končí sa október a s ním aj Mesiac úcty k starším. Mysleli sme viac ako inokedy na našich starých rodičov vykonávaním dobrých skutkov, sebazáporov a modlitbami. Každým nalepením papierového anjelika sme prinášali obetu nielen za vlastných starých rodičov, ale aj za obyvateľov nášho charitného domu.

phoca thumb m 001

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

„Ak vo svete nastanú problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.“

V pondelok 18. októbra sme sa aj my – žiaci a pedagógovia našej školy spolu s tisíckami detí z celého sveta zapojili do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001

Európsky deň jazykov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Počas troch dní sme sa na hodinách angličtiny dozvedeli prostredníctvom kvízov niečo o jazykovej rozmanitosti Európy, vyskúšali sme rozprávať po taliansky, španielsky, naučili sme sa názvy niektorých európskych krajín v posunkovom jazyku.

phoca thumb m 001

Prvá pomoc - školenie učiteľov

Pedagógovia našej školy sa snažia robiť pre  bezpečnosť žiakov maximum. Preto sa aj vo štvrtok 14. októbra 2021 zúčastnili školenia prvej pomoci pod odborným vedením Bc. Moniky Luckej, ktorá má bohaté skúsenosti z RZP.

phoca thumb m 005