DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

Hurá prišiel Mikuláš

Dnes 4.11.2020 do našej školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej zavítal dlhoočakávaný  svätý Mikuláš aj s anjelom. Prišiel bez čerta. Veď aj na čo. U nás sú samé dobré deti. Žiaci prvého stupňa ho srdečne privítali a potešili krátkym kultúrnym programom. Svätý Mikuláš porozprával deťom o histórii, zvykoch a tradíciách.  Všetky dobré deti boli odmenené balíčkom so sladkosťami. O rok sa zas budeme tešiť na príjemné spoločné chvíle.

phoca thumb m 001

ENVIROPROJEKT

Pri každej škole sa nachádza nejaký ten skrytý kút, kde sa nechodí a návštevy nevodia. Aj pri našej škole taký bol. Ale už nie je. Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nám podarilo tento neutešený kút premeniť na krásnu školskú záhradu.

Advent 2020 v ŠKD

Deti z ŠKD 1  sa zapojili do Adventnej výzvy 2020 našej školy, v ktorej si každý deň prečítame úryvok zo Svätého písma a obetujeme ho podľa obrázka a za Svätého Otca. Keďže sa už všetci tešíme na príchod Ježiška, rozhodli sme sa, že mu pripravíme darček.  Každý deň si z hviezdičkového adventného kalendára vyberieme úlohu – dobrý skutok, ktorý sa potom všetci snažíme spoločne splniť  a darovať ho Ježiškovi.

phoca thumb m 001

PASOVANIE  PRVÁKOV

Pasovačka prvákov sa uskutočnila vo štvrtok 19. 11. 2020. Keďže naša škola nosí meno Rudolfa Dilonga, františkánskeho kňaza z Trstenej, oslovili sme na naše pasovanie brata Františka. On ochotne túto úlohu prijal. Predstavil deťom Rudolfa Dilonga ako kňaza a básnika a začala sa slávnostná chvíľa pasovania.

phoca thumb m 002