DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

MIRABILIS

Od októbra beží MiRABILIS - korekčný program, ktorého cieľom je pôsobiť na žiakov nielen po edukačnej stránke, ale rozvíjať aj tu osobnostnú. Žiaci zažívajú situácie, ktoré im ukazujú, že byť iný nie je na škodu. Zisťujú na vlastnom zážitku, ktoré vlastnosti sú v škole potrebné a má význam ich rozvíjať.

phoca thumb m 002

MISIJNÝ DEŇ

Mesiac október sa spája s misiami. Každoročne sa počas októbra realizujú rôzne prezentácie, prednášky o misiách vo svete či misijné zbierky v kostoloch. Aj my sme spoločne prežili Misijný deň spolu s misionárom vdp. Filipom Orlovským.  Ďakujeme mu za pútavú prednášku, podnetnú diskusiu i slová povzbudenia vo svätej omši pre náš duchovný rast. 

phoca thumb m 001

XXIX. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

Pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s mestom Trstená sa 8.októbra 2021 konal XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA  TRSTENÁ.

phoca thumb m 001

Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 11. októbra 2021 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom v dohodnutom termíne. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe predstavenie učiteľov, informácie o Školskej jedálni a zmene poplatkov, podanie Záverečnej správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2021/2022 a aktualizácie v Školskom poriadku. Finančnú správu z príspevku 10 Eur na žiaka za minulý rok podal predseda ZRPŠ pán Rastislav Bača.