Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

DEŇ ZEME 2022

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Žiaci našej školy sa rozprávali o Zemi, ako vyzerá, ako ju ľudia ničia a ako by sme jej mali pomáhať. Hravou formou sa učili, ako môžu chrániť Zem. Tiež sa učili triediť odpad, zhotovovali plagáty, lúštili tajničky, tretiaci čítali deťom v MŠ tematické rozprávky.

phoca thumb m 001

Služba iným v praxi

Na hodinách náboženstva sa so žiakmi nielen rozprávame o práci a jej hodnote v našom živote, ale snažíme sa svoje sily aj prakticky využívať v službe iným. Dvakrát do mesiaca so žiakmi upratujeme okolie kostola a fary. Tešíme sa, že naši žiaci sú usilovní a snažia sa pracovať zodpovedne.

phoca thumb m 001

MAPUCLE

Školská súťaž pre šikovné hlavičky a ručičky.

Milí žiaci, pozývame vás zapojiť sa do súťaže v skladaní mapy okresov Slovenska. 79 častí vyskladajte čo najrýchlejšie a čas nahláste pani učiteľke Krasuľovej. Zaujímavá vzdelávacia hra vám bude bližšie odprezentovaná na hodinách geografie.

2022 mapucle

T9 - 2022 celoslovenské testovanie deviatakov

V stredu 6. apríla aj naši žiaci absolvovali Testovanie T9, známe aj pod starším názvom "monitor", Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry i matematiky. Veríme, že výsledky testovania T9 budú adekvátne vedomostiam žiakov.

phoca thumb m 001