KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Rekonštrukcia školskej kaplnky z nadácie RENOVABIS „Aj pastorácia potrebuje adekvátne priestory“

Katolícka nadácia Renovabis pre katolícke školy v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku schválila pre ZŠ s MŠ R. Dilonga rekonštrukciu školskej kaplnky v sume 4.350€ur. Naším cieľom je rozšíriť a zrekonštruovať školskú kaplnku, aby sme mohli realizovať a prehlbovať kresťanské vedomie našich žiakov a v rámci spolupráce s rodičmi upevňovať ľudské hodnoty a  kresťanské spoločenstvo.

Mimoriadna situácia

V škole zostávajú v platnosti prísne hygienické opatrenia z dôvodu vysokého počtu hlásených pozitívnych prípadov v Trstenej. V meste Trstená v súčasnej dobe stále platia  obmedzenia vykonané v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19.

Nariadenie v okrese Tvrdošín.

OZNAMY september- mimoriadny školský rok 2020/2021

V škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Škola sa nachádza v zelenej fáze. Pri organizácií školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Platia uvedené pravidlá MŠVVaŠ pre jednotlivé fázy.

ZELENÁ fáza, ORANŽOVÁ fáza, ČERVENÁ fáza.

Začiatok školského roka 2020-2021 na ZŠ s MŠ R. Dilonga

Na začiatku školského roka 2020/2021 vás všetkých srdečne vítam. Vítam naše deti v materskej škole, prvákov, nových žiakov i nových kolegov. Vitajte v našej školskej rodine. Prijmite ich, prosím vás, učitelia i spolužiaci do svojich kolektívov, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali súčasťou našej školy. 

phoca thumb m 001