DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

Požehnaný advent 2020

Vážení rodičia, tento rok sme sa v škole nemohli stretnúť spolu rodičia, učitelia i zamestnanci na výrobu adventných vencov, ktoré nám počas nasledujúcich štyroch týždňov ako symbol adventného obdobia so štyrmi sviecami, budú pripomínať blížiace sa Vianoce.

phoca thumb m 002

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY

V tomto uponáhľanom čase, kde sa všetko ruší, prekladá, sme využili ponuku Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy a zapojili sa do recitačnej súťaže Piráti krásy. Organizátori zvolili netradičnú formu recitovania – cez videonahrávku prednášaného textu.

Duchovná obnova 4. A triedy

Dňa 12. novembra 2020 mali štvrtáci duchovnú obnovu s vdp. Dominikom Jamrichom. Dozvedeli sa viac o očistci a nebi, o troch podmienkach Dona Bosca ako sa dostať do neba:

phoca thumb m 001

SUDOKU- školské kolo štvrtáci

Dňa 11. novembra 2020 sa konalo školské kolo v riešení SUDOKU kategória 4. ročník. Všetky čísla sa podarilo doplniť Adamovi Kostolnému (4.A), ktorý preto vyhral 1. miesto.

phoca thumb m 001