triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Návšteva charitného domu 2022

V predvianočnom čase sme navštívili obyvateľov nášho charitného domu. Žiaci 7.A pre nich pripravili darčeky a aj vlastnoručne vyrobené mydlá. Niektorí si zaspomínali na predchádzajúce roky. Spolu sme sa pomodlili a navzájom za seba prosili. Vďaka našim žiakom Ľubkovi Žuffovi a Tobiasovi Štrnálovi, ktorí nás hudobne doprevádzali pri speve vianočných kolied, sme prežili príjemný čas.

phoca thumb m 001

Šaliansky Maťko 2022/23

Ešte v predvianočnom čase sme si spríjemnili jedno popoludnie a venovali sme ho recitovaniu. Konkrétne sme si zorganizovali školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí pod názvom „Šaliansky Maťko“. 

phoca thumb m 001

Vážení rodičia

dávam do pozornosti nový Vnútorný predpis RŠ 02/2022, ktorý nadobudol platnosť dňa 01. januára 2023. 

Verím, že Vám tým nespôsobíme vážne finančné ťažkosti v rodinnom rozpočte. V prípade potrebnej pomoci nás neváhajte kontaktovať.
Týka sa zvýšeného príspevku zariadení: materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.
Zmeny pre platby v ŠJ sú z dôvodu všeobecného zdražovania a pokrytia nákladov a zmien školského zákona pre finančné pásma pre školské stravovanie, ktoré sa nemenili od roku 2019 a už neboli postačujúce na prípravu kvalitného obeda pre žiakov. Viac na stránke.

Európsky deň jazykov 2022 – grafický návrh na tričko

Tento rok sme sa zapojili do súťaže v „tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023“. Súťaže sa zúčastnili všetky ročníky druhého stupňa. Ich tvorba vystihuje potrebu učenia sa cudzích jazykov a zároveň vzbudzuje záujem o kultúru, históriu, zvyky, tradície, šport,jedlo...európskych krajín.

Záložka do knihy spája školy 2022

Už dlhé roky sa zapájame do pekného česko-slovenského projektu na podporu čítania kníh – Záložka do knihy spája školy. Heslom 13. ročníka bolo: „Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie!“ Partnerskou školou nám bola Základná škola s materskou školou z obce Batelov. A naši žiaci čítali, kreslili, vyrábali záložky, aby potešili svojich českých kamarátov.

phoca thumb m 001