triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Beseda s misionárkami z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého

Čo je poslaním sestier tejto misijnej kongregácie?

„Sme poslané, aby sme ako Ježiš ďalej dávali lásku Otcovu, ktorá sa vyliala do našich sŕdc skrze Ducha Svätého.
On prišiel, aby slúžil: učil, uzdravoval, zmieroval, preukazoval milosrdenstvo, súcit a konečne vydal sa za nás na smrť.

phoca thumb m 001

Október- mesiac úcty k starším

V piatok, 20.10.2023, deti zo ŠKD svojou návštevou urobili radosť, prejavili úctu a vďačnosť seniorom v Dome Charitas sv.Františka z Assisi v Trstenej. V úvode zahrali divadielko "Pod hríbom", ktoré si nacvičili na krúžku Tvorivej dramatiky. Spoločne so starkými  sa modlili sv. ruženec a zaspievali mariánske pesničky. Na záver obdarovali starkých aj krásnymi pozdravmi, ktoré pre nich pripravili starší žiaci na hodinách techniky.

phoca thumb m 001

Návšteva učiteľov v ZŠ u Filipa

Minulú stredu učitelia 1.stupňa navštívili Základnú školu u Filipa v Banskej Bystrici. Je to škola, ktorá má veľa prívlastkov, ako je Zelená škola, Živá knižnica, škola bez zvonenia, škola bez domácich úloh, bez známok a mnoho iných. Najviac však učiteľov zaujalo učenie v blokoch a ukážka integrovaného tematického bloku „Dary jesene“. Ďakujeme za milé privítanie a tešíme sa na opätovnú návštevu.

phoca thumb m 001

Bolo raz jabĺčko krásne  

Žiaci 2.A si v pondelok pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Celý deň mali projektové vyučovanie na túto tému. Deň začal peknou pesničkou „Bolo raz jabĺčko krásne“. Neskôr si prečítali veľa múdrych a poučných výrokov o jablku, napríklad „Každý deň  jablko, od lekára ďaleko“. Čakalo ich aj veľa  aktivít, tvorenia a plnenia úloh. Najviac ich však bavilo vytvorenie obrovského jablka z papiera. Celý deň sa im veľmi vydaril.

phoca thumb m 001

Cezpoľný beh 2023

Cezpoľný beh je každoročne prvou medziškolskou športovou súťažou a na dnešnom preteku sme mali svoje želiezka v ohni aj my. Medzi favoritov sme síce nepatrili, no od senzácie a medailovej pozície v chlapčenskej kategórii (1600m) nás delili iba tri body.

phoca thumb m 001