triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

ZŠ s MŠ R. Dilonga je v školskom roku 2023/2024 zapojená do Programu „Školské ovocie“ a „Školský mliečny program“

Jeho súčasťou je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Ciele programu:

  1. zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  2. zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  3. znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  4. podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Pomoc v charite

S našimi siedmakmi sme opäť navštívili seniorov v Dome Charitas sv. Františka z Assisi. Dievčatá pomáhali robiť domáce rezance, pripravovali jablká na sušenie a chlapci prejavili svoju zručnosť a silu pri jesenných prácach na dvore. Niektorí žiaci si zahrali spoločenské hry a Tobias hral na heligónke.

phoca thumb m 001

Milión detí sa modlí ruženec

V stredu 18.októbra sme sa spojili v modlitbe sv. ruženca s deťmi a mladými na celom svete v modlitbovej iniciatíve "Milión detí sa modlí ruženec". Spoločne sme prosili o pokoj a mier na celom svete. Ďakujeme aj p. dekanovi za sprevádzanie v modlitbe a Eucharistické požehnanie.

phoca thumb m 001

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2023/2024

V dňoch 9. a 10. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s používaním mobilnej komunikačnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2023/2024 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.

Raňajky v škole

Naši šiestaci nás dnes ráno milo prekvapili. Na hodinách techniky nachystali pre všetkých RAŇAJKY V ŠKOLE. Na stole nás čakali chutné nátierky - bryndzová, syrovo - cesnaková, vajíčková a aj avokádová. Na nátierkach si pochutnali všetci - mladší aj starší žiaci, rodičia i učitelia.

Šiestakom  veľmi pekne ďakujeme!

phoca thumb m 001