2% z vašej dane Elektronická prihláška Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“ DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Elektronická prihláška

Čítaj Viac

Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“

HLASUJEME...

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Olympiáda netradičných športov- Projekt KIA z Nadácie Pontis

V rámci Zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov, získala ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis podporu 4.704,70 €ur  na projekt „Olympiáda netradičných športov“

Rekonštrukcia školskej kaplnky z nadácie RENOVABIS „Aj pastorácia potrebuje adekvátne priestory“

Katolícka nadácia Renovabis pre katolícke školy v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku schválila pre ZŠ s MŠ R. Dilonga rekonštrukciu školskej kaplnky v sume 4.350€ur. Naším cieľom je rozšíriť a zrekonštruovať školskú kaplnku, aby sme mohli realizovať a prehlbovať kresťanské vedomie našich žiakov a v rámci spolupráce s rodičmi upevňovať ľudské hodnoty a  kresťanské spoločenstvo.

Mimoriadna situácia

V škole zostávajú v platnosti prísne hygienické opatrenia z dôvodu vysokého počtu hlásených pozitívnych prípadov v Trstenej. V meste Trstená v súčasnej dobe stále platia  obmedzenia vykonané v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19.

Nariadenie v okrese Tvrdošín.

OZNAMY september- mimoriadny školský rok 2020/2021

V škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Škola sa nachádza v zelenej fáze. Pri organizácií školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Platia uvedené pravidlá MŠVVaŠ pre jednotlivé fázy.

ZELENÁ fáza, ORANŽOVÁ fáza, ČERVENÁ fáza.