triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Úspešný 28. Ples rodičov, zamestnancov a priateľov školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej

V sobotu, 20. januára 2024 sa vo Veľkej sále Kultúrneho domu v Trstenej konal 28.ročník Plesu spoločenstva rodičov, učiteľov, zamestnancov a priateľov školy.

Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k jeho realizácií.

Všetkým sponzorom za príspevky do tomboly. Všetkým plesajúcim za to, že prijali pozvanie na náš ples a podporili našu školu aj kúpou tombolových lístkov.

Učiteľom, zamestnancom, rodičom, žiakom, bývalým žiakom i mnohým priateľom školy, ktorí s Božou pomocou a v sile spolupráce a dôvery vytvorili nádherné Spoločenstvo:

phoca thumb m 001

ROZVOJOVÝ PROJEKT ,,ČÍTAME PRE RADOSŤ“

Vďaka finančnému príspevku vo výške 1000 eur, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu ,,Čítame pre radosť,“ sme v našej škole zriadili spolu 4 triedne knižnice v triedach prvého a druhého ročníka. To bolo zároveň aj hlavným cieľom výzvy - zriadiť alebo doplniť triedne knižnice, prostredníctvom ktorých dochádza k posilneniu pozitívneho vzťahu mladších žiakov ku knihám, k čítaniu a k budovaniu čitateľského sebavedomia detí.

Oznam o úprave výšky príspevku  v školských zariadeniach

ŠKOLSKÝ KLUB a MATERSKÁ ŠKOLA od 1.1.2024.  

Školská jedáleň, materská škola aj školský klub sú školské zariadenia v pôsobnosti Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga, ktoré sú financované z originálnych kompetencií z výnosu z podielových daní. 

Požehnanie školských priestorov a tried

V novom roku 2024 nám naši kňazi požehnali školské priestory, lebo modlitbou posvätenia vzývame Boha, aby tam žil a prebýval s nami a zbavil nás akejkoľvek škodlivej prítomnosti.

phoca thumb m 001

K jasličkám by som aj ja rád bežal...

Sú tu posledné dni adventu. Aj v tomto čase myslíme na našich starkých v  Dome Charitas sv. Františka z Assisi. Deti ich prišli navštíviť, zahrali im príbeh, v ktorom hudobné nástroje hľadajú cestu k jasličkám do Betlehema.

phoca thumb m 002