triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OSLAVY 30. výročia našej školy (1992-2022)

Dňa 26.októbra sme si pripomenuli 30 rokov existencie našej katolíckej školy.

Matka Tereza často hovorila: „Aj malé činy ktoré sme vykonali, sú väčšie a lepšie ako veľké činy, o ktorých iba hovoríme...“ A ja viem, že tých činov bolo na tejto škole za  30 rokov veľmi veľa. Preto patrí obrovské poďakovanie za všetky malé, menšie, veľké i väčšie činy, ktoré všetci zamestnanci počas 30-ich rokov vykonali pre túto školu. Bolo to náročných 30 rokov.

phoca thumb m 001

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách je štúdium cudzích jazykov, vďaka ktorému si žiaci môžu rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci.

phoca thumb m 006

Súťaž o najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec 2022 

V mesiaci október sme sa viac venovali úcte k Panne Márii a modlitbe sv. ruženca. Žiaci našej školy, materskej školy i školského klubu sa tiež zapojili do súťaže "O najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec." Naša porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu – oceniť tie najkrajšie a najoriginálnejšie ružence. Nakoniec vybrali takto:

phoca thumb m 001

Seeds – Vedieť viac

Naša škola spolupracuje už druhý rok s n.o. SEEDS na projekte VEDIEŤ VIAC. Vďaka podpore z ESF a EF na podporu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje organizácia pripravuje interaktívne vzdelávacie prezentácie. Po minuloročnej online spolupráci zavítali teraz lektori priamo do tried medzi žiakov. 4. november 2022 sa tak niesol v prednáškovom duchu a žiaci 2. stupňa mali možnosť dozvedieť sa mnoho nového, diskutovať o zaujímavých témach z rôznych oblastí života.

phoca thumb m 001

Literatúra s Lukášom Latinákom

Známemu hercovi Lukášovi Latinákovi sa podarilo očariť poéziou našich žiakov. 19. 10. 2022 zavítal do Trstenej, aby predstavil žiakom povinnú literatúru trochu netradičným spôsobom. Na mušku si zobral diela z obdobia romantizmu a z pera štúrovcov.

phoca thumb m 001