triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Škola v prírode Demänová 19.9. – 23.9. 2022

Tento rok strávili naši tretiaci 5 úžasných dní v prekrásnom prostredí Liptova, v dedinke Demänová v Penzióne Alžbeta. Napriek nepriazni počasia mali deti tieto dni naplnené rôznymi interiérovými, ale aj exteriérovými aktivitami. V rámci priestorov Penziónu Alžbeta mali k dispozícii vonkajší, aj vnútorný bazén, vírivku, premietaciu a disco miestnosť, dvor s hojdačkami, preliezkami,...ubytovanie bolo komfortné a strava vynikajúca.

phoca thumb m 001

Dary a plody "Pani JESENE" v ŠKD

V ŠKD sme celý októbrový týždeň venovali zdravej výžive, vitamínom, správnemu stravovaniu, ovociu a zelenine. Na túto tému sme sa hrali rôzne hry, kreslili, modelovali z plastelíny, učili sa rozpoznávať ovocie od zeleniny a zakončili sme to spoločným olovrantom.

phoca thumb m 20221003 140324

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2022/2023 

V dňoch 10. a 11. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.  

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s využívaním mobilnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2022/2023 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.  

Anglické divadlo 2022

Veľmi sa tešíme, že sa naši žiaci mohli 4. októbra opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Vďaka divadelnému centru z Martina si mladší žiaci mohli pozrieť predstavenie „Lazy goat“, ktoré bolo doplnené aj slovenskými replikami pre lepšie porozumenie.

phoca thumb m 001

Patrón 2. A triedy - sv. FRANTIŠEK z ASSISI

Dňa 4. októbra 2022 mali  naši druháci deň so svojím patrónom. Spoločne si  prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, chválospev na Božie stvorenie. Pozreli si od TV LUX deťom čnosť jednoduchosti- sv. František z Assisi . Vylúštili osemsmerovku, v ktorej boli slová súvisiace s ich patrónom a odkaz bol: UROB MA NÁSTROJOM TVOJHO POKOJA.

phoca thumb m 001