KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Nebuď otrok drog

Každý z nás sa v živote mohol stretnúť zo závislosťou návykových látok ako sú cigarety, alkohol ale aj drogy. Aj preto sa naša škola zapojila do súťaže spojenej s projektom Nebuď otrok drog, podporovanú Ministerstvom zdravotníctva a TASR. Kliknutím na logo projektu sa dostanete na veľmi zaujímavé diskusné relácie s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom, Celeste Buckingham, Ferom Joke a Marekom Slovákom, ktorí rozprávajú aj o týchto citlivých témach.

Vážení stravníci v našej školskej jedálni

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2020 s účinnosťou od 1.1.2021 podľa čl. 4 sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.  

Ďakujeme, veríme, že čoskoro budeme môcť variť pre našich žiakov a našich stravníkov. 

Vážení rodičia detí ŠKD,

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Týmto predpisom podľa čl.3 sa stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKOLSKOM KLUBE na 12 Eur mesačne na žiaka.

Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že Vám nespôsobujeme vážne finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. V prípade otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať.

ČÍTAME RADI... A BUDEME EŠTE VIAC

Koncom decembra 2020 sme sa zapojili do expresnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Čítame radi“. Podobne ako v prípade ďalších 470 škôl po celom Slovensku, aj naša žiadosť bola úspešná.

Konečná výška podpory - 800 €, nám umožní nákup nových knižiek, ktoré budeme využívať napríklad v rámci klubovňovej študovne. Pôjde teda primárne o knihy pre deti na I. stupni. Nákup knižiek budeme realizovať v najbližších dňoch a tak budú deťom prístupné už čoskoro. Snáď začiatkom druhého polroka.

Keďže projekt je realizovaný aj v súčinnosti so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, sme radi, že prehĺbime pri nákupe knižiek spoluprácu aj s kníhkupectvami sídliacimi na území nášho mesta.