triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Misijný október 2022

Počas „misijného“ októbra sme si zavolali na besedu vzácneho hosťa Silviu Mandúchovú z HIA tímu, ktorá sa s nami prišla podeliť o svoje zážitky a skúsenosti z misijného pôsobenia v Ugande. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o Ugande, o tejto zelenej krajine,  ako tam deti chodia do školy, aké majú problémy a tiež sme sa dozvedeli o našej Zaitunke, ktorú podporuje naša škola cez HIA projekt.

phoca thumb m 001

Milión detí sa modlí ruženec 2022

V utorok 18. októbra sme sa spolu s tisíckami detí z celého sveta aj my zapojili do modlitbovej akcie „ Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001

Škola v prírode Demänová 19.9. – 23.9. 2022

Tento rok strávili naši tretiaci 5 úžasných dní v prekrásnom prostredí Liptova, v dedinke Demänová v Penzióne Alžbeta. Napriek nepriazni počasia mali deti tieto dni naplnené rôznymi interiérovými, ale aj exteriérovými aktivitami. V rámci priestorov Penziónu Alžbeta mali k dispozícii vonkajší, aj vnútorný bazén, vírivku, premietaciu a disco miestnosť, dvor s hojdačkami, preliezkami,...ubytovanie bolo komfortné a strava vynikajúca.

phoca thumb m 001

Dary a plody "Pani JESENE" v ŠKD

V ŠKD sme celý októbrový týždeň venovali zdravej výžive, vitamínom, správnemu stravovaniu, ovociu a zelenine. Na túto tému sme sa hrali rôzne hry, kreslili, modelovali z plastelíny, učili sa rozpoznávať ovocie od zeleniny a zakončili sme to spoločným olovrantom.

phoca thumb m 20221003 140324

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2022/2023 

V dňoch 10. a 11. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.  

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s využívaním mobilnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2022/2023 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.