triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Reforma obsahu vzdelávania na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v 1.ročníku v novom školskom roku 2023/2024

Experimentálne overovanie nového školského vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva v minulom šk. roku vybralo prvú štyridsiatku základných škôl, ktoré začnú od nového školského roka vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

„Ministerstvo sa snažilo školy vybrať tak, aby predstavovali pestrú vzorku. Strávili sme viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ povedal vtedajší minister školstva Ján Horecký. Medzi pilotné školy, ako jediná katolícka škola bola vybraná aj naša škola, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej na Orave.

Nový vzdelávací program sa bude experimentálne realizovať iba v prvých ročníkoch, na našej škole v 1. A a v 1.B.

Aktívne popoludnia

Každý deň popoludní trávime aktívne svoj voľný čas v ŠKD zaujímavými aktivitami. Jednou z obľúbených aktivít je LEGO a tu je zopár našich výtvorov.

phoca thumb m 001

Festival vedy a techniky

Tradičné celosvetové podujatie „Európska noc výskumníkov“ nechýbalo ani tento rok v priestoroch obchodného centra Mirage v Žiline. Spolu s budúcimi technikmi z 9.A, 8.A a 8.B triedy sme sa vydali preskúmať vedecké stánky, ktoré boli pripravené pre zvedavých výskumníkov.

phoca thumb m 001

Hodiny TECHNIKY trochu inak

So žiakmi siedmeho ročníka sme navštívili seniorov v Dome Charitas v Trstenej. Dievčatá nachystali jabĺčka na sušenie, nakrájali pečivo na krutóny do polievok a chlapci tiež nezaháľali. Podarilo sa im pripraviť koláč, na ktorom si seniori pochutnali v popoludňajších hodinách. Hrou na harmoniku všetkých potešil aj Jakub.

phoca thumb l 2

Deň ochrany a človeka v prírode

Dňa 13.9.2023 sa uskutočnil na našej škole Deň ochrany a človeka v prírode. My sme si ho nazvali aj Rozlúčka s letom. Žiaci strávili veľmi pekný deň plný nových zážitkov. Prvý stupeň absolvoval cestu na Bubeník. Žiaci prešli krížovú cestu, pomodlili sa pri kaplnke a pozreli si krásy nášho mesta z vyhliadkovej veže. V našej školskej výukovej záhrade sa zahrali rôzne hry a naplnili brušká opekanou slaninou, či špekačkou.

phoca thumb m 001