POMÔCKY PRE ŽIAKOV

Pomôcky pre prvákov

  • Prezuvky (podpísané);
  • perečník: dve zastrúhané ceruzy HB/č.2, guma, pastelky, v októbri pero Zošity, výkresy, farebné papiere, lepidlo ... kúpi tr. učiteľ spoločne;