2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Telekom ENTER MICRO:BIT

Projekt s názvom „ENTER micro:bit“ bol podporený - výška udeleného grantu pre projekt je 997,12 EUR, ktoré sme použili na zakúpenie micro:bitov a príslušenstva.

Slovak Telekom v spolupráci s partnermi Aj ty v IT a OZ SPy spustil vzdelávací program ENTER, ktorý školám umožní využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Program poskytol školám materiálnu pomoc v podobe programovateľných mikropočítačov micro:bit. Zároveň zabezpečí praktické návody a učebné materiály pre žiakov i rodičov a učiteľom zabezpečí potrebné vzdelávanie.

Vyučovanie žiakov od 25.1.2021  

Vážení rodičia,  

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania – lockdown do 7. februára.  

Plánovaný prechod detí MŠ a žiakov I. stupňa na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.  

Spôsob vzdelávania v materskej škole zostáva rovnaký ako doteraz. Rodičia kontaktujú triedne učiteľky.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 11. ročníka Technickej olympiády. Olympiáda prebiehala netradične – online. To znamená, že žiaci mohli riešiť len teoretickú časť, čo je aj trochu škoda, lebo mnohí žiaci môžu „zažiariť” práve v praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Jakub Žaťko (7.A) v kategórii B a Maroš Bielopotocký (8.A ) v kategórii A. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za ich snahu, ktorá bola odmenená organizátorom Technickej olympiády praktickými darčekmi.

Vážení stravníci v našej školskej jedálni

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2020 s účinnosťou od 1.1.2021 podľa čl. 4 sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.  

Ďakujeme, veríme, že čoskoro budeme môcť variť pre našich žiakov a našich stravníkov.