KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok s túžbou potešiť niekoho, kto nečaká darček. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť darček pre starých a opustených ľudí, ktorí majú menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe trpia oveľa viac samotou a opustenosťou.

phoca thumb m 001

ŠALIANSKY MAŤKO

Druhý decembrový deň patril v 2.A súťaži v prednese povesti pod názvom "Šaliansky Maťko". Žiaci neváhali, naučili sa povesť (takmer všetci!) a príjemným prednesom na triednom kole ohurovali trojčlennú (takmer odbornú) porotu. Tá to pri rozhodovaní nemala ani trochu jednoduché, keďže z viacerých kvalitných výstupov smela diplomom oceniť len troch žiakov. Hoci všetci boli šikovní, diplomom sme nakoniec ocenili týchto žiakov:

phoca thumb m 001

Voda pre život

Každý rok sa v našom meste Trstená koná literárna súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka základných škôl. Témou je voda a jej ochrana, zážitky spojené s vodou, či fantazírovanie na túto tému. Je to celoslovenská súťaž a sme radi, že sa každý rok hlási viac a viac detských autorov.

phoca thumb m 001

Najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec (súťaž)

Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo jednofarebný a zo všetkých možných materiálov. Ale modlitba, ktorá sa s ním spája, je stále tá istá. V októbri, ktorý je aj mesiacom sv. ruženca, mali naši žiaci možnosť znovu ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali ružence z rôznych netradičných materiálov.

phoca thumb m 001