logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov
2019-2020
OZNAM – prihlasovanie na školské vyučovanie pre žiakov 1. -5. ročníka a deti MŠ
Napísal Eva Ragalová, RŠ   

Vážení rodičia, od 1. júna 2020 otvárame materskú školu, prvých päť ročníkov ZŠ ako aj školské kluby detí.

PRIHLASOVANIE je v týchto dňoch spustené online cez EduPage školskej stránky v termíne do 25.mája 2020.

Rodičia cez rodičovské prihlasovacie kontá prihlasujú svoje dieťa osobitne podľa záujmu do:  ranného školského klubu, na vyučovanie, na obed alebo do popoludňajšieho klubu. Školské vyučovanie je na dobrovoľnej účasti. Ak žiak alebo dieťa  zostáva aj naďalej v domácom vzdelávaní, rodič odklikne možnosť, že nemá záujem o školské vzdelávanie.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materskej školy prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V materskej škole bude môcť byť v jednej skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volíme tak, aby boli zaistené všetky hygienicko–epidemiologické opatrenia.

Žiaci, ktorí zostanú domažiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne. Informácie pre žiakov a rodičov pred nástupom do školy, dotazníky a prílohy na podpis k nástupu budú zverejnené budúci týždeň na stránke školy.

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete aj na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

 
Oznam
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová, RŠ ZŠ s MŠ R. Dilonga   

Prihlasovanie na povinne voliteľný predmet  pre žiakov 5. - 7. ročníka

Vážení rodičia, prostredníctvom Edupage je spustené online záväzné prihlasovanie v termíne do 25. mája 2020 na povinne voliteľný predmet:

KONVERZÁCIA RUSKÉHO JAZYKA alebo KONVERZÁCIA NEMECKÉHO JAZYKA v časovej dotácií 1h/týždenne na zvládnutie základov jazyka.

Ak zvládnutie dvoch povinných jazykov bude pre vaše dieťa príliš náročné, ponúkame na výber predmet TECHNICKÉHO SMERU alebo PRÍRODOVEDNÉHO SMERU. Bude dodatočne doplnený podľa záujmu.

Ovládanie viacerých cudzích jazykov môže zabezpečiť lepšie uplatnenie žiaka v budúcnosti na trhu práce a začať s ním na strednej škole je často neskoro.

Predmet sa otvorí v prípade naplnenia skupiny žiakov v minimálnom počte 12 a podľa § 15 vyhlášky 320/2008 "Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17."

Na jazyk sa môžu prihlásiť aj žiaci, ktorí mali v minulom školskom roku predmet Fenomény sveta.

Pre viac informácií môžete kontaktovať RŠ alebo zástupcu školy 043/5392598, 0911 246 284, 0911 205 658.

 
Súťaž: O najkrajšie vlastnoručne vyrobené rúško
Napísal Helena Štrbavá   

Počas vyučovacieho voľna z dôvodu karanténnych opatrení, keď sme trávili všetok čas v domácom prostredí, ŠKD- pri ZŠ s MŠ R. Dilonga vyhlásilo súťaž:

„O najkrajšie vlastnoručne vyrobené rúško.“

Čítať celý článok...
 
Súťaž Darček pre mamičku ku Dňu matiek
Napísal Helena Štrbavá   

ŠKD pri ZŠ s MŠ R. Dilonga vyhlásilo počas vyučovacieho voľna z dôvodu karanténnych opatrení druhú elektronickú súťaž: „Darček pre mamičku ku Dňu matiek“

Čítať celý článok...
 
Online učenie pre predškolákov na našej katolíckej škole
Napísal Mgr. Ľubomíra Šrámková   

Ani naši škôlkari nezaháľajú a poctivo doma trénujú kreslenie, maľovanie, strihanie a iné aktivity. Tešia sa už na čas, kedy sa budeme môcť opäť vrátiť do škôlky a pracovať spolu.

 

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 22

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 72 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.

feed-image Feed Entries