triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Matematické súťaže

Počas jarných mesiacoch sa konali okresné kolá matematických súťaží. Aj naši žiaci prejavili svoje zručnosti a boli v nich veľmi úspešní. V Pytagoriáde pre 4. ročník získal Adam Sochuliak 3. miesto a pre 5. ročník Jakub Harkabuz taktiež 3. miesto.

phoca thumb m 001

Inšpirujúce návštevy

Ako pilotná škola zapojená do overovania nového štátneho vzdelávacieho programu máme možnosť navštíviť iné školy naprieč celým Slovenskom a hľadať inšpiráciu v rôznych oblastiach našej práce. Učitelia prírodovedných predmetov navštívili Spojenú školu Pohronská Polhora, kde nazreli do tajov blokového vyučovania.

phoca thumb m 001

Vnímajme sa navzájom

Deťom v našej materskej škole pribudli noví kamaráti, sú nimi Vnímajkovia. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sme zakúpili sadu Vnímajkov, pomocou ktorých chceme ukázať, že rozmanitosť nie je prekážkou v nadväzovaní vzťahov, chceme napomôcť k začleňovaniu sociálne a zdravotne znevýhodnených detí či detí inej farby pleti do kolektívu.

phoca thumb m 001

2. miesto OK VYBÍJANÁ najmladší žiaci

Dňa 22. 4. 2024 sa v Liesku konalo okresné kolo VYBÍJANEJ najmladších žiakov. Naši žiaci vyhrali 2. miesto. Školu reprezentovali žiaci 3. A triedy: Baruta, Krasuľa, Pňaček, Palider, Medvecká, Stareková, Janotíková, Verešová, Kuráň, Lepáček, Rehák, a Strapcová (4. B).

phoca thumb m 001

ZÁPIS 2024

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA SA  konal v sobotu 13.4. 2024 a v pondelok 15.4.2024 v hlavnej budove školy pri Oravici na Hviezdoslavovej 823/7, 028 01 Trstená.

Na zápise bola k dispozícií na rozhovor aj špeciálna pedagogička a školská psychologička. Veríme, že deťom -našim budúcim prváčikom, sa program divadelníkov  Hoki Poki s predstavením: "Keď sa hľadá kamarát!" veľmi páčil a že si u nás aj oni vybudujú nové priateľstvá. Úspešne prešli depistážnymi testami a už teraz sa na nich tešíme v školskom roku 2024/2025.

phoca thumb m 001