KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Duchovná obnova 4. A triedy

Dňa 12. novembra 2020 mali štvrtáci duchovnú obnovu s vdp. Dominikom Jamrichom. Dozvedeli sa viac o očistci a nebi, o troch podmienkach Dona Bosca ako sa dostať do neba:

phoca thumb m 001

SUDOKU- školské kolo štvrtáci

Dňa 11. novembra 2020 sa konalo školské kolo v riešení SUDOKU kategória 4. ročník. Všetky čísla sa podarilo doplniť Adamovi Kostolnému (4.A), ktorý preto vyhral 1. miesto.

phoca thumb m 001

Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

Dňa  28. 10. 2020 v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka, náš zriaďovateľ katolíckej školy.
Zomrel na následky dlhých a ťažkých chorôb.
Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19.
Odpočívaj v pokoji.
R.I.P.

OZNAM – prerušenie bežného vyučovania v škole pre žiakov 5.- 9. ročníka – prechod na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 23. októbra 2020 číslo: 2020/17949:1-A1810  s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.  

Žiaci sa budú učiť dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.  

Verím, že to zvládneme. V prípade otázok, zapožičania tabletu alebo vyriešenia nejakej komplikácie na vyučovanie v domácom prostredí kontaktujte svojho triedneho učiteľa.  

Nebojte sa podeliť o problémy alebo radosti, všetci sme v tom spolu. Tak nám Pán Boh pomáhaj.