DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

ČÍTAME RADI... A BUDEME EŠTE VIAC

Koncom decembra 2020 sme sa zapojili do expresnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Čítame radi“. Podobne ako v prípade ďalších 470 škôl po celom Slovensku, aj naša žiadosť bola úspešná.

Konečná výška podpory - 800 €, nám umožní nákup nových knižiek, ktoré budeme využívať napríklad v rámci klubovňovej študovne. Pôjde teda primárne o knihy pre deti na I. stupni. Nákup knižiek budeme realizovať v najbližších dňoch a tak budú deťom prístupné už čoskoro. Snáď začiatkom druhého polroka.

Keďže projekt je realizovaný aj v súčinnosti so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, sme radi, že prehĺbime pri nákupe knižiek spoluprácu aj s kníhkupectvami sídliacimi na území nášho mesta.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok s túžbou potešiť niekoho, kto nečaká darček. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť darček pre starých a opustených ľudí, ktorí majú menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe trpia oveľa viac samotou a opustenosťou.

phoca thumb m 001

ŠALIANSKY MAŤKO

Druhý decembrový deň patril v 2.A súťaži v prednese povesti pod názvom "Šaliansky Maťko". Žiaci neváhali, naučili sa povesť (takmer všetci!) a príjemným prednesom na triednom kole ohurovali trojčlennú (takmer odbornú) porotu. Tá to pri rozhodovaní nemala ani trochu jednoduché, keďže z viacerých kvalitných výstupov smela diplomom oceniť len troch žiakov. Hoci všetci boli šikovní, diplomom sme nakoniec ocenili týchto žiakov:

phoca thumb m 001

Voda pre život

Každý rok sa v našom meste Trstená koná literárna súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka základných škôl. Témou je voda a jej ochrana, zážitky spojené s vodou, či fantazírovanie na túto tému. Je to celoslovenská súťaž a sme radi, že sa každý rok hlási viac a viac detských autorov.

phoca thumb m 001