Dilongova Trstená 2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Dilongova Trstená

Viac informácií

2% z vašej dane

Použijeme na rekonštrukciu šatní v telocvični. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Čítaj viac
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Krížová cesta v charite s 2.A

V piatok sme s 2.A navštívili náš Dom charity sv. Františka z Assisi, kde sme sa spolu so starkými pomodlili krížovú cestu. Pani učiteľka Majka Strapcová veľmi pekne hrala na gitare, a tak si naši starkí aj s chuťou zaspievali.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých a chorých ľudí, ktorí s trpezlivosťou nesú svoj kríž a utrpenie obetujú za svoju spásu i za spásu druhých.

phoca thumb m 001

2022 DEŇ UČITEĽOV

Ďakujeme p. primátorke za uznanie práce našich učiteľov a milé darčeky. Oceňujeme, že si našla čas osobne nám prísť poďakovať za našu prácu a povzbudila nás do ďalšej náročnej práce so žiakmi, ktorú osobne veľmi dobre pozná. Veď sme s ňou mnohí pracovali i v škole ako s milou kolegyňou.

phoca thumb m 002

Anglický jazyk metódou Jolly Phonics

Na našej škole sa už od predškolského veku učí anglický jazyk metódou Jolly Phonics. Je to fonetická metóda, kde sa deti učia vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, ktorý počujú. Každú hlásku sa učia vyslovovať pomocou krátkej pesničky. Tým si rozširujú aj slovnú zásobu. V predškolskom veku by mali poznať všetky zvuky anglickej abecedy.

phoca thumb m 001

Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.

Spolu s deťmi zo Školského klubu sme mesiac Marec venovali knihám v našej školskej knižnici. Aj pár minút čítania denne má pozitívny účinok na naše zdravie. Znižuje stres, zlepšuje pamäť i koncentráciu a hlavne venuje našej duši pohladenie.

phoca thumb m 001