triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Zbierka pre Zaitunah

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí sa zapojili do misijnej zbierky v týždni od 6. – do 10. marca  (v ktorej sa vyzbieralo 390eur) pre naše adoptívne dieťa z Ugandy – Zaitunku. Zaitunka vďaka podpore našej školy a podpore ďalších dvoch slovenských rodín môže študovať na odbornej škole za krajčírku, je pre ňu zabezpečená zdravotná starostlivosť, oblečenie, strava a základné školské vybavenie, čo pre mnohé deti z afrických krajín nie je samozrejmosťou. Srdečné Pán Boh zaplať!

phoca thumb m 001

 

Ruky nádeje

„ Milé deti! Veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ (pp.František) Ďakujeme za dôveru, Sv. Otec! Pridávame sa k Vám aj my, žiaci ZŠ a MŠ R. Dilonga a vyprosujeme od nebeského Otca pokoj vo svete.

phoca thumb m 001

Projektový deň  v 1.A

Vo štvrtok 9.marca 2023 prebehol v 1.A triede projektový deň. Behom doobedňajšieho vyučovania sa žiaci ocitli v známej rozprávke „O dvanástich mesiačikoch“. Hravou formou sa naučili 4 ročné obdobia, ich charakteristiky a 12 mesiacov v roku. Okrem toho si upevnili vedomosti z čítania, písania, matematiky,  prvouky aj anglického jazyka. Výsledkom ich práce bola pekná pomôcka, koláž obrázkov na magnetickej tabuli. 

phoca thumb m 001

Dilongova Trstená 2023

2023 dilongova trstena

Nedaj sa, hovor o tom!

bola dnes veta, ktorú počuli žiaci našej školy niekoľkokrát. Bol to nielen názov, ale hlavný význam divadelno-výchovného predstavenia, ktoré pútavým spôsobom priamo na základných školách rieši aktuálnu a stále narastajúcu problematiku šikanovania, rasizmu, sociálnej nerovnosti, fyzického násilia, či kyberšikany.