triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM – HODNOTENIE žiakov ku 3.štvrťroku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia!

Máme za sebou 3. štvrťrok školského roka.

Budú Vás kontaktovať triedni učitelia a dohodnú si v priebehu dní 3.- 7. mája termíny triednych rodičovských združení (formou  podľa nariadení a momentálnej situácie).

Slabších žiakov upozornia na potrebu skvalitniť prípravu na vyučovanie podľa predmetov, prípadne dohodnite možnosti a podmienky na zlepšenie prospechu alebo dochádzky.

Máme 3. štvrťrok, máj a jún prejdú veľmi rýchlo. Prosím o spoluprácu a vzájomnú komunikáciu s vyučujúcimi.

KRITÉRIA HODNOTENIA jednotlivých predmetov.

Vyprosujem veľa zdravia a požehnania.