INFORMÁCIE pred nástupom do materskej školy

Vážení rodičia!

Zasielame Vám informácie k začiatku  školského roka 2021/2022. Pre výchovno – vzdelávací proces v MŠ bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

  • Nástup do materskej školy bude 02. 09. 2021 (vo štvrtok), prevádzka MŠ je: od 6.30 hod. do 17.00 hod.
  • Deti sa schádzajú do 8.00 hod., potom sa priestory zamykajú.

Pri prvom nástupe do školy odovzdajte Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (možné aj vopred cez EduPage) Príloha č.1 a Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Príloha č. 2

  • V materskej škole bude každý deň fungovať ranný filter,
  • rodič má pri vstupe do priestorov MŠ na tvári rúško (prekrytie tváre), použije dezinfekciu, nezdržiava sa viac ako 10 minút, dodržiava odstupy, dieťa odprevadí k triede a odovzdá pani učiteľke, počká na výsledok ranného filtra,
  • aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti plniace povinné predškolské vzdelávanie atď.,
  • Rodič nikdy neposiela dieťa samé do triedy, dieťa musí prevziať učiteľka!

Pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni (vrátane víkendu) rodič odovzdáva nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  a  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Ak sa vyskytne COVID-19 vo Vašej domácnosti, zostáva v karanténe Vaše dieťa ako úzky kontakt.

V prípade pozitívneho výsledku rodiča alebo dieťaťa to oznámite zástupkyni za MŠ tel: 0911205681, mail: cms(at)zsdilong.sk  a kontaktujete svojho lekára. Dieťa zostáva doma.

Prajeme nám všetkým požehnaný začiatok školského roka.

 

Školský semafór

Oznámenie o výnimke z karantény

2021 priznaky ochorenia  

2021 covidautomat


Vytlačiť