TESTOVANIE rodičov, pedagógov  a zamestnancov s nástupom do ZŠ a MŠ od 1.marca 2021

Vážení rodičia,

aj keď od 1.3.2021 bude okres Tvrdošín preradený do farby červenej v COVID automate a do zamestnania stačí 14 dňový test, pre rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní naďalej platí povinnosť testovať sa každých 7 dní. Platí to aj pre MŠ.

V spolupráci s mestom Trstená je pripravené a otvorí sa v piatok 26.2.2021 odberové miesto na testovanie antigénovými testami  COVID19 pre rodičov, zamestnancov a detí škôl Trstená.

 

Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať formou "Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti", ktorého prílohou k nahliadnutiu je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke. Môže ho zaslať aj cez Edupage.

Stále funguje školský semafor, preto je potrebné nahlásiť prípadné podozrenie alebo ochorenie na vírus Covid -19.

Starší žiaci roč. 5.-9. ešte zostávajú na dištančnom vzdelávaní.

Odberové miesto: DOM KULTÚRY,  Piatok 13:00 – 20:00

Na test sa môžete vopred objednať na konkrétny čas, čím znížime čakacie doby vďaka aplikácii rezervačného systému tu:

Výnimku z tejto povinnosti majú rodičia, ktorí majú doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo sa na nich vzťahuje iná výnimka (v zmysle §2 ods. 5 Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR).

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše/naše deti! :)

Prajeme požehnaný čas.


Vytlačiť