DUCHOVNÁ POSILA pre ŠKD

Pred pár dňami sme sa s deťmi vybrali na prechádzku. Naše kroky okrem iného, viedli aj do františkánskeho kostolíka na krátku modlitbu. Keď sme vošli dnu cez hlavné dvere, zistili sme, že ďalej sa už nedostaneme. Bolo zamknuté. No vtom sa dvere nečakane otvorili a privítal nás brat Jan De La Sale. Deti sa usadili do lavíc a pozorne počúvali výklad o kostolíku, ktorý je zasvätený sv.Jurajovi.

phoca thumb m 001

Mnohé veci sme nevedeli, veľa nového sme sa naučili. Na záver sme sa všetci spoločne pomodlili a posilnený modlitbou i pútavým rozprávaním sme sa opäť vrátili do školského klubu. Niekedy aj nečakané maličkosti vedia potešiť detské srdiečko.


Vytlačiť