Duchovné cvičenia Ústie nad Priehradou

Začiatkom apríla sa v pastoračnom centre na Ústí konali duchovné cvičenia našich pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov. Okrem rozjímania na krížovej ceste a liturgii bola súčasťou programu aj diskusia v skupinkách, prednášky, zdieľanie, rozhovory, rôzne aktivity ale aj posedenie pri kávičke. Duchovne nás sprevádzal vdp. Lukáš Žilák, ktorému ďakujeme a vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

phoca thumb m 001


Vytlačiť