triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Plenárne stretnutie rodičov v školskom roku 2022/2023 

V dňoch 10. a 11. októbra sa v priestoroch základnej školy a v jedálni školy konalo Plenárne stretnutie rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ.  

V programe boli rodičia oboznámení s fungovaním školy, školským vzdelávacím programom, školským poriadkom, právami a povinnosťami rodiča, s využívaním mobilnej aplikácie Edupage, web stránkou školy a Facebooku zsdilong, s organizáciou školského roka 2022/2023 a zároveň so Záverečnou správou za minulý školský rok.  

Schválil sa rodičovský príspevok ZRPŠ za žiaka ZŠ v sume 10 Eur a 15 Eur za dieťa v MŠ.  

Triedne kolektívy si vytvárajú zároveň po dohode s rodičmi svoje triedne fondy. 

Ďakujeme všetkým rodičom aj za dobrovoľný príspevok, ktorý použijeme na opravu podlahy v cvičebni a nákup tričiek, prípadne mikín pre žiakov a deti pri príležitostí 30.výročia osláv školy.  

Rozlúčil sa s nami dlhoročný predseda rodičovského združenia p. Rastislav Bača a my mu ďakujeme za spoluprácu a ochotu vždy pomáhať. Triedni dôverníci jednotlivých tried si zvolia nového predsedu, ktorému prajeme veľa požehnania a ďakujeme, že obetuje svoj čas aj pre spoluprácu s našou školou.  

Všetkým ďakujeme za dôveru, spoluprácu a vyprosujem úspešný a požehnaný školský rok 2022/2023.